Изпълнителна агенция по опазване на околната среда: Инвентаризация на националните емисии от парникови газове

През 2010 г. експерти на Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC) извършиха оценка на българската национална система за инвентаризация на емисиите от парникови газове, чиито резултат беше отнемането на акредитацията на страната за търговия с емисии. Експертите стигнаха до извода, че предоставените от България резултати не са достатъчно прозрачни, последователни, съпоставими, пълни и точни.

още →

Новини

Как организациите в България разбират и прилагат well-being?
Well-being на работното място (или благосъстоянието на служителите) става все по-важна тема и в България. Това показват резултатите от първото проучване в България, посветено на темата как компаниите разбират и прилагат well-being. Проучването е реализирано от Българската асоциация за управление на … още
Американската търговска камара в България и denkstatt със съвместна инициатива, свързана с устойчивото бизнес развитие.
Тя е насочена към създаване на „моментна снимка“ на състоянието на устойчивия бизнес в България. За целта стартира проучване, посветено на това как е разбирано и прилагано от бизнеса устойчивото развитие. Като резултат ще бъде изяснено как компаниите възприемат тази … още
Обучение за ефективни взаимодействия със заинтересованите страни
Наистина ли заинтересованите страни могат да повлияят критично на репутацията на компанията? Как да ги интегрираме в управлението на бизнеса? Това са част от въпросите, които ще коментираме по време на обучение, посветено на ефективното управление на заинтересованите страни. Обучението … още
denkstatt организира обучения за устойчиво управление на бизнеса
За нас устойчивият бизнес е успешен бизнес! Вярваме, че устойчивото развитие е дългосрочен финансов успех, съчетан с ефективно управление на въздействията, които компанията има върху хората си, общностите и околната среда. За да подкрепим бизнеса в този му път, организираме … още
Българска стопанска камара и denkstatt България организират обучение: Практическо прилагане на ISO 50 001 – Системи за управление на енергията.
Заповядайте на 30 януари 2018 г. (вторник) от 9 до 15 ч., в залата на Българска стопанска камара – гр. София, ул. Алабин 16-20, ет. 1. Ще споделим знания и практики, свързани с планиране и управление, оптимизиране и/или намаляване консумацията на … още
Национален уеб семинар за енергийна ефективност в сгради и промишлени системи ще се проведе на 23 ноември 2017 г., между 16 и 17 ч.
Събитието се организира от denkstatt във връзка с въвеждането в България на европейската инициатива Investor Confidence Project (ICP) и е насочено към разработчици на проекти по енергийна ефективност и инвеститори. Целта на семинара е да представи пред професионалната общност как … още
denkstatt консултира Европейската комисия относно възможностите за използване на пазарни инструменти при решаване на екологични проблеми
Експерти от denkstatt България участваха в заключителна конференция във връзка с инициирани от Европейската комисия дейности и анализи за приложението на пазарни инструменти в сферата на околната среда в страните от ЕС. В периода от декември 2015 г. до октомври 2017 г. … още
SUSTAINABILITY.BG е блогът на denkstatt
В него ще коментираме практики, примери и тенденции, ще помагаме да избирате тези неща, които имат полза за бизнеса Ви, а не просто „изглеждат добре“, обществено-приети или медийно-подкрепени. Ще анализираме средата, от която произтичат рисковете за това да устоявате. Ще … още