Проектът Крумовград: Оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 и управление на заинтересованите страни

БММ имаше инвестиционно предложение за разработване на мина за добив на злато чрез цианидно излужване в близост до град Крумовград, България от 2005 г. Три години по-късно, проектът срещаше силно обществено противопоставяне на местно и национално ниво, Министерството на околната среда и водите не вземаше решение по процедурата по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и проектът попадна в новосформираната мрежа Натура 2000.

още →

Новини

denkstatt организира обучения за устойчиво управление на бизнеса
За нас устойчивият бизнес е успешен бизнес! Вярваме, че устойчивото развитие е дългосрочен финансов успех, съчетан с ефективно управление на въздействията, които компанията има върху хората си, общностите и околната среда. За да подкрепим бизнеса в този му път, организираме … още
„Най-устойчивите митове за устойчивото развитие“ представя Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt, в статия за сп. Forbes
Всяка сфера на дейност има своите митове – устойчивото развитие е буквално пропито от такива. Вероятно повечето са ви познати, някои може дори и да споделяте. Устойчивото развитие изисква ограничаване на населението и потреблението. Устойчивото развитие изисква да произвеждаме собствена … още
Как да измерим и комуникираме нетното въздействие на една компания или проект върху устойчивото развитие като интегрираме изменението на природния и социалния капитал в икономическите резултати?
По тези въпроси пише в сп. Forbes Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt. Природният капитал рядко е собственост на компанията, така че въздействието върху него често се явява външно за нея и тя не винаги плаща пряко. Обществото обаче все … още
Може ли закон за чист въздух да донесе повече замърсяване?
В края на 2016 г. Съветът на Европа прие нова Директива за чист въздух. В нея се определят по-строги национални тавани за емисиите, като се очаква броят на случаите на преждевременна смърт поради замърсяването на въздуха в ЕС (436 хил. … още
SUSTAINABILITY.BG е блогът на denkstatt
В него ще коментираме практики, примери и тенденции, ще помагаме да избирате тези неща, които имат полза за бизнеса Ви, а не просто „изглеждат добре“, обществено-приети или медийно-подкрепени. Ще анализираме средата, от която произтичат рисковете за това да устоявате. Ще … още
denkstatt продължава с поредицата събития „Предизвикай устойчивото развитие“
Поредната дискусия се проведе на 17 май 2017 г., с представители на медиите. Темата на разговора беше „Как да оценяваме кое е „устойчиво“? Медиите работят с тази тема все по-активно и правилното разбиране за това какво се крие зад понятията … още
Води ли устойчивото развитие до устойчив бизнес?
Този въпрос обсъдиха Боян Рашев и Климентина Рашева, партньори в denkstatt България, с представители на български и чуждестранни компании. Дискусията се проведе на 4 април 2017 г. и е част от поредицата събития „Предизвикай устойчивото развитие“, организирани от denkstatt. denkstatt … още
denkstatt помага при създаването на първи интегриран доклад за български телеком
VIVACOM се превърна в първата българска телеком компания с Интегриран доклад. Чрез него компанията показва как организацията създава стойност с оглед рисковете в средата, глобалните тенденции, отделените ресурси за това, ясната връзка между стратегия, представяне и дългосрочна визия. По този … още