denkstatt България е консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал.

Помагаме ви да развивате успешен бизнес. Това, в което имаме най-много експертиза и сме ви полезни, е да разберете и управлявате въздействието си върху околната среда и общностите, като запазвате икономическа рентабилност. Можем да определим кои са темите, асоциирани с това въздействие – те често произтичат от екологичното законодателство; от очакванията на заинтересованите страни; от необходимостта на компаниите да разберат, проследят, управляват и докладват самото въздействие. Познаваме локалния аспект на тези теми и как да го съотнесем към глобалните политики или изискванията на компанията-майка.

Работим в контекста на съвременната парадигма за устойчив бизнес, като смятаме себе си за създатели и лидери на тази ниша в България. За нас устойчива е тази компания, която може да обхване по-широк спектър от теми в бизнес-средата, да разбере как се отнасят към основната й дейност и да намери начин да ги управлява в полза на развитието си.

Изготвяме доклади, стратегии и проучвания в областта на устойчивото бизнес развитие; социално-икономически оценки; оценки на екологични политики, програми и проекти; системи за управление на околната среда и енергията; инвентаризация на парникови газове; оценка на жизнения цикъл на продукти; опазване на природата; управление на заинтересовани страни; управление на данни в областта на околната среда; инвестиции в местните общности и прочие.

Мисията ни е:

“Движим промяната към устойчиво общество”

Разбирането ни за устойчивост е, че това е способността на обществото да развива и поддържа все по-добро качество на живот в дългосрочен план.

За нас устойчиво е самото развитие: компаниите създават дългосрочна добавена стойност, като се фокусират върху стратегическите възможности за лидерство в бранша си и също идентифицират, измерват и управляват икономическите, социални и екологични рискове.