denkstatt често публикува проучвания на разнообразни теми. Прегледайте някои от тях:

Благосъстояние на работното място. Състояние в България