Умеем да задаваме въпроси, за решаването на задачите съчетаваме различни перспективи и не се ограничаваме в сферите на знанието и опита, от които черпим.

Мениджмънт
Боян Рашев
Боян Рашев
+359 88 829 5768
boyan.rashev@denkstatt.bg
 • Партньор
Климентина Рашева
Климентина Рашева
+359 88 829 5767
klimentina.rasheva@denkstatt.bg
 • Партньор
Консултанти
Петър Сеизов
Петър Сеизов
+359 88 486 5232
peter.seizov@denkstatt.bg
 • Въвеждане на системи за управление на околната среда, енергията и качеството
 • Инвентаризации на емисии на парникови газове
 • Управление и анализ на екологични данни
 • Анализи ползи-разходи и LCA анализи
Деница Павлова
Деница Павлова
+359 88 486 4805
denitza.pavlova@denkstatt.bg
 • Управление на ресурсите
 • Изготвяне на предварителни и последващи оценки, оценки на въздействие
 • Мониторинг и управление на биоразнообразието
 • Екологична политика
Дария Хаджийска
Дария Хаджийска
+359 89 554 1209
dariya.hadzhiyska@denkstatt.bg
 • Управление на корпоративната отговорност и доклади за устойчиво развитие
 • Оценката на жизнения цикъл и въглероден отпечатък
 • Управление на бизнес процеси
Диана Терзиева
Диана Терзиева
+359 87 816 7490
diana.terzieva@denkstatt.bg
 • Администрация
Пенка Коркова
Пенка Коркова
+359 89 553 9807
penka.korkova@denkstatt.bg
 • Доклади за корпоративна отговорност
 • Управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни
 • Социално-икономически оценки
 • Стратегии за корпоративна отговорност
Десислава Лаловска
Десислава Лаловска
+359 89 330 8348
dessislava.lalovska@denkstatt.bg
 • Връзки с обществеността
 • Маркетинг
 • Управление на заинтересованите страни
Иван Паспалджиев
Иван Паспалджиев
+359 89 333 6957
ivan.paspaldzhiev@denkstatt.bg
 • Математическо моделиране за околната среда
 • Управление и анализ на данни
 • Промени в климата
 • Управление на природните ресурси
Невена Давидова
Невена Давидова
+359 88 486 4515
nevena.davidova@denkstatt.bg
 • Маркетинг