В denkstatt ние не само вярваме в корпоративната отговорност, но и активно прилагаме нейните принципи. Отговорността към обществото и околната среда, както и устойчивостта са неизменна част от нашата бизнес стратегия. Опитът ни показва, че включването на устойчиви аспекти в бизнеса отваря много нови възможности за развитие.

Вижте интерактивната версия на Доклада по устойчиво развитие за 2011 г.

Доклад по устойчиво развитие на denkstatt за 2011 г. 

 report_thumbnail

Поитика по устойчиво развитие

policy

Доклад по устойчиво развитие на denkstatt за 2008 г.