Компаниите искат ангажирани хора. Ангажирани са тези хора, които познават себе си и са способни да управляват енергията си в екосистемата на вашата компания. За да са такива, компанията има за задача да въведе такава култура на място, в която хората да присъстват цялостно. В такава среда, те могат да се погрижат за нуждите си (от здраве и личен интегритет) в съответствие са целите на компанията.
На български, когато става въпрос за well-being, говорим също за благосъстояние. Както и да го кажем, темата за това как хората работят и едновременно се чувстват добре на работното място, е вече в задачите ни като мениджъри.
Разбираме грижата за благосъстоянието като умение да се управлява личната енергия, не само времето. Вероятно сте съгласни, че често не управляваме добре енергията си и в резултат започваме да компенсираме нуждите, вместо да ги управляваме.
За кои енергии и нужди говорим ние? Ето ги в 4 елемента, които обуславят благосъстоянието:

  • Физическата енергия или Колко съм здрав?
  • Емоционалната енергия или Колко съм щастлив?
  • Интелектуалната енергия или Колко фокусиран съм в това, което правя?
  • Психическата енергия или Каква е целта ми?