Компаниите искат ангажирани хора. Ангажирани са тези хора, които познават себе си и са способни да управляват енергията си в екосистемата на вашата компания. За да са такива, компанията има за задача да въведе такава култура на място, в която хората да присъстват цялостно. В такава среда, те могат да се погрижат за нуждите си (от здраве и личен интегритет) в съответствие са целите на компанията.


На български, когато става въпрос за well-being, говорим също за благосъстояние. Както и да го кажем, темата за това как хората работят и едновременно се чувстват добре на работното място, е вече в задачите ни като мениджъри.


Разбираме грижата за благосъстоянието като умение да се управлява личната енергия, не само времето. Вероятно сте съгласни, че често не управляваме добре енергията си и в резултат започваме да компенсираме нуждите, вместо да ги управляваме.


За кои енергии и нужди говорим ние? Ето ги в 4 елемента, които обуславят благосъстоянието:

• Физическата енергия или Колко съм здрав?
• Емоционалната енергия или Колко съм щастлив?
• Интелектуалната енергия или Колко фокусиран съм в това, което правя?
• Психическата енергия или Каква е целта ми?

Картина на благосъстоянието във фирмата

Благосъстоянието за вашата фирма и вашите служители не прилича на това в другите офиси. Само във вашата среда, тип работа, тип екип, хората знаят каква е динамиката на физическата, емоционалната им, психическата и душевната им енергии. Ние ви показваме какви са основните им нужди чрез интерактивна оценка и заедно намираме подход за управлението им, свързан с целите на бизнеса.

Управление на физическата и емоционална енергия за екипа

Даваме ви знание, практики, обучения и уоркшопове за това как да управлявате и да осигурите ресурс на хората си да управляват физическата си и емоционална енергия в контекста на работното място. Обичаме да говорим за емоционална жизненост, която е свързана с усещането за стрес на работното място и с начина, по който комуникираме и от опит знаем, че тази тема няма давност.

Организация на работното пространство

Можем да ви посъветваме как да организирате работното пространство оптимално спрямо физическите нужди за хората, като не коментираме само ергономията, но и как могат да се възползват от организацията му, за да се чувстват добре и здрави. Фокусът ни е върху това да провокираме културата на целодневно седене, за която не е достатъчно да вземем по-удобни столове или бюра за работа прав.

Тренировки на място

Осигуряваме тренировки по мобилност в офиса ви, като учим хората кои са основните дисфункции, породени от целодневното седене и какви са основните практики на работното място, които да са им полезни. Осигуряването на карти за спорт само по себе си не е достатъчна грижа за тях, а даже може да породи още проблеми, защото когато се тренира спорт, при налични дисфункции от целодневното седене, резултатът може да бъде негативен.

Уелбиинг тиймилдинг

Тиймбилдингите са моментите, в които екипът си дава пространство и време за свързване. Изборът на тема е от голямо значение и затова предлагаме възможност на екипа да се фокусира върху разбиране и преживяване, свързано с уелбиинга на хората в него.