Към вас често има очаквания да направите нещо повече от реализацията на бизнеса си – да отговорите на възприемани за важни и реално съществуващи теми, свързани с околната среда и общностите. Ние ви помагаме да ги откриете, разберете, определите и да решите кои от тях, до каква степен и по какъв начин имат общо с вашата дейност. Това е важно, за да вземете правилните решения с какво точно да се ангажира бизнесът ви, така че да има полза за вас и за заинтересованите страни.

Устойчивост на бизнес и политики

Тази група анализи и оценки са полезни на компаниите и институциите, когато желаят да разберат различните въздействия, които оказват върху природния и социалния капитал. Получените документи обикновено служат за вземане на бизнес и регулаторни решения, публична комуникация или покриване на регулаторни изисквания.

още →

Продуктова устойчивост

Оценяваме въздействията върху околната среда на вашите продукти и услуги и ги сравняваме с бенчмарк стойности в бранша. Резултатите показват настоящото положение, което ви дава основа за решение как да развивате продуктите и услугите си. Също, помагаме ви да комуникирате екологичното си представяне, чрез декларации за екологично въздействие, получаване на еко-етикети и изготвяне на специфични казуси.

още →