Златина Михайлова, управител на denkstatt България, в интервю пред Капитал за смисъла и въздействието от консултантската дейност с бизнеса за постигане на хармонично и устойчиво развитие: “denkstatt е една от малкото компании, които на практика показват, че ценности, мисия и визия не са само неща на хартия“. Златина споделя своята позитивна и практична лична нагласа за съвместяването на работата с клиенти от България, водещи международните компании, групата от офиси на denkstatt в Централна и Източна Европа, и семейството. Дава и нагледни примери защо бъдеш катализатор на положителна промяна в бизнес средата на България е толкова трудно предизвикателство, което си струва. [Към статията]

Comments are closed.