Тя е насочена към създаване на „моментна снимка“ на състоянието на устойчивия бизнес в България. За целта стартира проучване, посветено на това как е разбирано и прилагано от бизнеса устойчивото развитие. Като резултат ще бъде изяснено как компаниите възприемат тази концепция, какви са техните нужди, неясноти, съмнения, идеи. „С тази инициатива искаме не само да очертаем обобщена картина за текущото разбиране, но и да провокираме дискусия сред бизнеса, която да доведе до пълноценно и споделено разбиране на това какво е устойчиво развитие и че то следва развитието на бизнеса на първо място“, споделя Климентина Рашева, управляващ партньор в denskstatt България.

Организациите, които припознават темата като важна за тях и имат желание да подкрепят проучването, могат да участват чрез попълване на онлайн въпросник или чрез провеждане на персонални интервюта с мениджъри на компаниите.

Ако искате да се включите в проучването, може да отговорите на въпросите ТУК или да се свържете с Пенка Коркова (penka.korkova@denkstatt.bg) от екипа на denkstatt за организиране на среща, на която да споделите вашето разбиране, нужди и политики, свързани с устойчивото бизнес развитие.

Comments are closed.