Този въпрос обсъдиха Боян Рашев и Климентина Рашева, партньори в denkstatt България, с представители на български и чуждестранни компании. Дискусията се проведе на 4 април 2017 г. и е част от поредицата събития „Предизвикай устойчивото развитие“, организирани от denkstatt.

denkstatt инициира тази дискусия, защото темата за устойчивото развитие е една от най-спекулативните. Около нея има повече инициативи и идеологеми, отколкото яснота – какво обхваща то и кой взема решение кое е устойчиво?

Мнението, което консултантите от denkstatt споделиха по отношение на устойчивото развитие, беше:

  • За нас устойчивост е способността на обществото да постига все по-добро качество на живот в дългосрочен план. Това е качество, присъщо на свободното общество, в което бизнесът играе водеща роля.
  • Успешният бизнес е устойчив, когато допринася за решаването на проблемите, създавани от растежа на потреблението.
  • Устойчивото управление на бизнеса е свързано с репутацията и успеха. Оттам произтичат решенията за инициативи.
  • Устойчивото управление се случва с капацитет в бизнеса за откриване, различаване и управление на значимите теми и как те водят до успех.

 

Comments are closed.