По тези въпроси пише в сп. Forbes Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt.

Природният капитал рядко е собственост на компанията, така че въздействието върху него често се явява външно за нея и тя не винаги плаща пряко. Обществото обаче все повече притиска бизнеса да управлява и минимизира външното си въздействие и не се интересува, че той няма пълен контрол върху него. Как обаче да го сметнем и покажем?

Компаниите вече разполагат с подходящ инструмент – Протоколът за природния капитал (Natural Capital Protocol). Той очертава стандартизирана рамка как бизнесът да измерва и оценява въздействията и зависимостта си от природния капитал, включващ екосистемите и минералното богатство, както и да ги интегрира в процеса на взимане на решения.

Протоколът за социалния капитал (Social Capital Protocol) е в процес на разработка, но вече се прилага в различни варианти.

Повече подробности може да прочетете в сп. Forbes.

Comments are closed.