Наистина ли заинтересованите страни могат да повлияят критично на репутацията на компанията? Как да ги интегрираме в управлението на бизнеса? Това са част от въпросите, които ще коментираме по време на обучение, посветено на ефективното управление на заинтересованите страни. Обучението ще се проведе на 16 ноември 2017 г. в един от офисите на denkstatt България – бул. „Арсеналски“ 115, ет. 2, ап. 2.
След повече от 10 години работа с компании от различни браншове, опериращи на международни пазари, ще споделим практики и знания как да ангажирате вътрешните и външните заинтересовани страни в активен диалог, как да управлявате техните очаквания и да ги приобщите за постигането бизнес целите. Темата за това как взаимодействате със заинтересованите страни е ключова за успеха в бързопроменящия се свят, в който силата на страните и техните очаквания нарастват. В допълнение, ефективното управление и организация на работата с тях са важна предпоставка за устойчивото бизнес развитие.
По време на обучението ще разясним как се идентифицират заинтересованите страни, каква е разликата между тях и публиките и как можем да оценим значението им за компанията. Ще коментираме кога и как се включват, по какви теми и до какво ниво. Важна тема, по която ще работим, е влиянието на заинтересованите страни върху репутацията.
Участниците в обучението ще развият уменията си да разпознават заинтересованите страни, да ги приоритизират и да избират най-подходящите начини за осъществяването на качествени взаимодействия с тях.

За да се регистрирате за участие, моля натиснете ТУК.

За по-детайлна информация се обадете или пишете на Невена Давидова, тел.: +359 2 470 7508; мобилен: +359 88 486 4515, e-mail: nevena.davidova@denkstatt.bg

 

 

Comments are closed.