На 19-ти юни, тази година бяха връчени наградите на победителите в кампанията за зелен бизнес – Зелена България. Кампанията се организира за втора поредна година от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по Оперативна програма „Околна среда“.

Горди сме да споделим, че първите две награди в категория голям бизнес бяха спечелени от наши клиенти, с които имаме отношения на дългосрочно сътрудничество. Първа награда получи минната компания Асарел-Медет за проектите й за залесяване и премахване на нерегламентирани сметища, а втората награда е за телекомуникационния оператор GLOBUL за инициативата GLOBUL GREEN.

Съвместните ни проекти с Асарел-Медет имат за цел да намалят въздействието от дейността на компанията върху околната среда и да я предпазят от инвестиции в неустойчиви добивни практики и проекти с прекомерен екологичен отпечатък.

Работата ни с GLOBUL има много широк обхват. Тя е една от малкото компании в сферата на услугите, която си поставя публичен ангажимент да ползва по-малко ресурси и генерира по-малко въглеродни емисии от всички аспекти на дейността си. В края на миналата година с наша подкрепа GLOBUL представи първия в България Доклад по корпоративна отговорност в съответствие с изискванията на Глобалната инициатива за отчетност (GRI).
Тези две награди считаме за положителна оценка на нашата съвместна работа през изминалите години с Асарал-Медет и GLOBUL.
Пожелаваме им успех в напредъка към постигане на устойчиво развитие!

Comments are closed.