В края на 2016 г. Съветът на Европа прие нова Директива за чист въздух. В нея се определят по-строги национални тавани за емисиите, като се очаква броят на случаите на преждевременна смърт поради замърсяването на въздуха в ЕС (436 хил. годишно от фин прах) да бъде намален с около 50% през 2030 г. (спрямо 2005 г.). Веднага Европейската комисия публикува и нови изисквания за ТЕЦ на лигнитни въглища, които не само вдигат летвата от 96 на 97% степен на очистване на емисиите на серни оксиди, но им слагат и абсолютен лимит. Изглежда логично – за да е чист въздухът, трябва да имаме намаление на емисиите на замърсители. Да, ама не“. Вижте защо в статията на Боян Рашев, управлява управляващ партньор в denkstatt, публикувана от сп. Forbes.

Comments are closed.