Всяка сфера на дейност има своите митове – устойчивото развитие е буквално пропито от такива. Вероятно повечето са ви познати, някои може дори и да споделяте.

  • Устойчивото развитие изисква ограничаване на населението и потреблението.
  • Устойчивото развитие изисква да произвеждаме собствена храна, енергия и всякакви други неща на локално ниво.
  • Устойчивото развитие е за бъдещите поколения.
  • Устойчивото развитие се базира на използването на възобновяеми ресурси, защото невъзобновяемите се изчерпват.
  • Устойчивото развитие поставя интересите на обществото пред свободата на индивида.
  • Устойчивото развитие изисква спешна и дълбока промяна в социално-икономическите отношения, защото светът лети към ресурсна и екологична катастрофа.

Аргументацията защо това са митове и каква е истината, може да прочетете в броя от м. юни на сп. Forbes.

Comments are closed.