На работни срещи по проект CLEANSEA в Бургас и Варна се обсъдиха причинителите на отпадъци в морската среда и предизвикателствата за опазване на Черно море

В началото на юли във Варна и в Бургас се проведоха две работни срещи за идентифициране на причините за генериране на отпадъци в морската среда по Черноморието. Целта им беше да се съберат мненията и оценките както на експерти, така и на широк кръг заинтересовани страни относно набиращия популярност проблем.

Срещите са част от международен изследователски проект на Европейската комисия CLEANSEA („За чиста европейска морска среда чрез научни доказателства, иновативни решения и добро управление“), по който denkstatt България е партньор. Проектът цели да се ангажират ключовите заинтересовани страни в отговор на въпроса какво причинява морските отпадъци и да очертае мерки за по-добро управление и политики за постигане на добър екологичен статус на Черно море.

Фокус на срещите бяха както социално-икономическите фактори за замърсяване на морските води, така и тези свързани със законодателството и неговото прилагане. Над 40 представители на черноморските общини, отговорните институции, неправителствени и научни организации и бизнеса присъстваха в срещите в двата черноморски града. Те споделиха своя опит и познания в областта и заедно достигнаха до общи заключения, които ще бъдат използвани от екипа на проекта в последващия анализ и предлагането на конкретни мерки. Всички участници в срещите се обединиха около мнението, че липсата на екологична култура и образование, както и непознаването на проблема с морските отпадъци са в основата на предизвикателството пред тяхното намаляване.

denkstatt България е координатор на дейностите за региона на Черно море, като се стреми да постигне пълен принос към основните цели на проекта. „Окуражени сме от ентусиазма и енергията на участниците в срещите, тъй като вярваме, че тяхното активно участие ще продължи и след приключване на проекта, за да допринесе за реализиране на крайната цел, а именно чиста морска среда без отпадъци“, сподели ръководителят на проекта в България Дария Хаджийска.

За повече информация можете да посетите сайта на проекта www.cleansea-project.eu

CLEANSEA_2 CLEANSEA_1 CLEANSEA_3 CLEANSEA_4

Comments are closed.