Горди сме да споделим, че нашият клиент, Кнауф България, е първият производител на строителни материали в България, получил Декларация за екологично въздействие от трета страна за производство на гипсфазерни плоскости. Ние от denkstatt бяхме активно ангажирани в процеса на изработване и верификация на една от първите декларации за екологично въздействие в България.

Резултатите, публикувани в декларацията за екологично въздействие предоставят систематичен, прозрачен и верифициран преглед на основните компоненти на продуктите, технически спецификации и екологично въздействие през целия жизнен цикъл на продукта. Декларацията за екологично въздействие включва информация относно сигурност на продукта, условия за употреба, както и потребление на енергия, вода, ресурси, генериране на емисии, отпадъци.

Защо създаването на декларация за екологично въздействие е важно както за една компания, така и за нейните клиенти? Защото дава на потребителите възможност да направят информиран избор и да вземат решение на база екологичната и социална отговорност на компанията – важни теми в днешния глобализиран свят. От гледна точка на компанията, декларацията за екологично въздействие поставя акцент върху процесите, които имат най-голямо въздействие върху околната среда.

Създаването на декларация за екологично въздействие е в отговор на необходимостта на клиентите от прозрачност, относно състава на продуктите по отношение на тяхното екологично въздействие. Единствено напълно ангажирани и отговорни компании споделят, обичайно считаната за конфиденциална, информация относно производствените процеси с всички заинтересовани страни. За да се изпълни тази цел, заедно с Кнауф България, denkstatt изготви пълна оценка на жизнения цикъл на продукта, следвайки стандартите ISO 14040/44 и EN 15804. Резултатите от оценката бяха използвани за създаването на декларация за екологично въздействие, в съответствие със стандартите ISO 14025. Както декларацията за екологично въздействие, така и оценката на жизнения цикъл на продукта бяха предмет на верификация от трета страна, а именно от Института по строителство и околна среда в Германия.

Comments are closed.