След две години сертифициране на проекти в жилищни и административни сгради, Investor Confidence Project (ICP) официално обявява старта на схемата за сертифициране Investor Ready Energy Efficiency (IREE) и за проекти по енергийна ефективност в промишлеността и уличното осветление. В края на м. април започва нова безплатна онлайн програма за обучения на специалисти по разработване на проекти по енергийна ефективност и на експерти по осигуряване на качеството. Участниците в обученията ще получат достъп до инвеститорската мрежа на ICP и възможност да бъдат сред професионалистите, акредитирани да разработват IREE проекти. Безплатното обучение се допълва и с безплатна техническа поддръжка от техническия екип на ICP в пилотни проекти. Новите програми гарантират, че избраните специалисти разполагат с необходимата квалификация и са преминали необходимото обучение за разработване на проекти, които използват най-добрите практики в бранша и отговарят на стандартите на ICP.

Първото обучение е за запознаване с ICP протоколите за промишлени системи и ще се проведе на 27 април 2018 г. Обучението е безплатно, но е необходима е предварителна регистрация. Следващото обучение е за запознаване с ICP протоколите за улично осветление и ще се проведе на 9 май 2018 г. Предварителната регистрация също е задължителна.

 

Investor Confidence Project е общоевропейска инициатива, целяща да стандартизира процеса по разработване и документиране на проекти по енергийна ефективност, прилагайки най-добрите практики. Системата на ICP надгражда вече съществуващи професионални стандарти чрез протоколите на ICP, предоставяйки обучения за прилагането им, за да могат да бъдат създавани сертифицирани IREE проекти. Това гарантира на инвеститорите техническа и финансова целесъобразност на проектите. ICP допринася за увеличаване на сигурността в енергийните спестявания и намаляване на риска, правейки проектите по-привлекателни за инвеститорите.

ICP е част от портфолиото от стандарти и сертификации на GBCI, включващи LEED системата за зелени сгради, с цел увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност в световен мащаб. В публикуваното си през 2016 г. обновление на енергийната политика, Европейската комисия обяви ICP Europe за „най-добра практика“ за максимизиране на потенциала за енергийни спестявания и за увеличаване на инвеститорския интерес и доверие в проекти за енергийни обновления в съществуващи сгради.

 

За допълнителна информация за инициативата Investor Confidence Project можете да се свържете с екипа на denkstatt, партньор на инициативата за България: Петър Сеизов, peter.seizov@denkstatt.bg, 088 486 5232.

Comments are closed.