IDG България организира уебинар на тема “Зелени технологии при съвременните решения за печат” – в дискусията взеха участие Ивайло Вълев, координатор енергийна ефективност и зелени проекти, ПроКредит Банк България, Иво Константинов, продуктов мениджър в Kontrax, Стоян Фълджийски, координатор проекти във Фондация ТАЙМ и Петър Сеизов, консултант устойчиво развитие в Денкщат България ООД.

Дискусията беше изключително интересна, като бяха разгледани примери за съвременни екологични решения за печат основани на понижено енергопотребление, намалени отпадъци и понижен разход на материали (хартия и тонери). Бяха споделени добри примери от реализирани проекти за въвеждане на зелени технологии в печата и беше обсъдена ролята на екологичните консумативи. Участниците споделиха информация за актуалните екологични стандарти по отношение на печатащите и копирни устройства, както и за използваната хартия, като бяха дадени конкретни съвети за намаляване на екологичния отпечатък на фирмите.

Запис от дискусията можете да чуете на сайта на IDG.bg.

Comments are closed.