Българската минно-геоложка камара (БМГК) внедрява първия в България доброволен браншови стандарт за устойчиво развитие. Стандартът ще предостави възможност на компаниите в минния бранш да измерват, съпоставят и комуникират постиженията си по пътя към постигане на устойчив растеж и отчетност към обществото и околната среда.  denkstatt е консултантът изпълнител, координиращ разработването на стандарта. Пред националния ежедневник Капитал Daily управляващият партньор на denkstatt Боян Рашев сподели част от уникалните предизвикателства и възможности, произтичащи от доброволния ангажимент на бизнеса към устойчивото развитие.

Comments are closed.