През месец февруари интегрираната система за управление на denkstatt беше сертифицирана според ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 стандартите за управление на качеството и на околната среда. още