Българската минно-геоложка камара (БМГК) внедрява първия в България доброволен браншови стандарт за устойчиво развитие. Стандартът ще предостави възможност на компаниите в минния бранш да измерват, съпоставят и комуникират постиженията си по пътя към постигане на устойчив растеж и отчетност към … още