denkstatt България изготвя проучване на тема „Обществено-икономически въздействия на предлаганите нови данъци върху някои видове храни“ в сътрудничество с KC2, консултантската компания на икономиста Красен Станчев.

Проучването се прави по поръчка на българската хранителна индустрия, която желае да получи независимо изследване на вероятните, макар и трудно предвидими последствия от подобен данък.

В рамките на проекта направихме задълбочен анализ на данни от различни източници и цялостна оценка на въздействието по всички възможни варианти на проекто-закона. Резултатите от тях показват, че с въвеждането на подобна такса за някои видове храни няма да се  подобри здравето на гражданите на България. Освен това местният бизнес и държавният бюджет ще понесат загуби.

Още от изводите може да прочетете в резюме на доклада.

Comments are closed.