През месец февруари интегрираната система за управление на denkstatt беше сертифицирана според ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 стандартите за управление на качеството и на околната среда. Сертификатите за одобрение бяха издадени от Lloyd’s Register Quality Assurance.

Внедряването на интегрираната система за управление бе най-значимият ни вътрешен проект през 2011 г. Целият ни екип участва много активно. Специално желаем да отбележим ролята на мениджъра на проекта, Линда Кларе, без чиято упоритост и последователност нямаше да стигнем до сертификация от трета страна.
Горди сме, че сме вторият офис от групата на denkstatt, който получи тези сертификати след централата ни във Виена.

Comments are closed.