Боян Рашев и Вилибалд Калтенбрунер, партньори в denkstatt България, участваха във втория Световен форум за природен капитал, който се проведе на 23 и 24 ноември в Единбург.

Събитието събра бизнес лидери, представители на правителства и природозащитници от цял свят, за да обсъдят актуалните постижения в областта на управлението на природните ресурси, с фокус върху управлението на риска и насърчаването на иновациите.

По време на събитието беше представен за обсъждане работен документ на Natural Capital Protocol. Той има за цел да очертае стандартизирана рамка как бизнесът да измерва и оценява въздействията и зависимостта си от природния капитал, включващ екосистемите и минералното богатство, както и да ги интегрира в процеса на взимане на решения.

Всички заинтересовани страни могат да допринесат с мнение в процеса на обсъждане: http://www.naturalcapitalcoalition.org/natural-capital-protocol/consultation?url=consultation

NCClogo

Comments are closed.