VIVACOM се превърна в първата българска телеком компания с Интегриран доклад. Чрез него компанията показва как организацията създава стойност с оглед рисковете в средата, глобалните тенденции, отделените ресурси за това, ясната връзка между стратегия, представяне и дългосрочна визия. По този начин компанията надгражда Доклада за устойчиво развитие и поддържа високо ниво на прозрачност към инвеститорите – основните потребители на интегрираните доклади. Извлечените ползи от процеса са по-добро разбиране на бизнес възможностите и рисковете, по-добра основа за вземане на решения и не на последно място – интегриран подход към поставянето на стратегически цели.
denkstatt подкрепи VIVACOM в реализацията на този проект, като консултант по процеса и създаването на необходимия организационен капацитет, както и за самото създаване на интегрирания годишен доклад за 2016 г.

Comments are closed.