Поредната дискусия се проведе на 17 май 2017 г., с представители на медиите. Темата на разговора беше „Как да оценяваме кое е „устойчиво“? Медиите работят с тази тема все по-активно и правилното разбиране за това какво се крие зад понятията „устойчив бизнес“ и „устойчиво развитие“ ще помогне за подобряване на начина, по който говорят, отразяват, питат и като цяло – въздействат на общественото мнение. Боян Рашев, партньор в denkstatt България, сподели виждането си за това какво всъщност означава за бизнеса и обществото да са устойчиви. По време на събитието се обсъдиха и водещите критерии за обективна преценка дали дадени политики, проекти, решения, идеи на бизнеса и гражданското общество ще доведат до устойчиво развитие.

Comments are closed.