Таксономията на ЕС: Предизвикателства и възможности

Reading Time: 2 minutes

БФБ и denkstatt Ви канят на събитие в подкрепа на бизнеса по пътя към корпоративната устойчивост.


Повече за събитието:

Срещата ще продължи 2 часа. На нея консултантите от denkstatt ще разкажат за опита си по прилагане на Таксономията. От БФБ ще споделят информация във връзка с изискванията на регулаторната рамка към емитентите. Компаниите, които вече са подали Декларации за Оценка по Таксономията заедно с годишните си отчети, ще разкажат как са преминали през процеса и какво са разбрали от опит. Целта е под формата на разговор и дискусия, с примери от практиката, да се говори за всичко, което интересува бизнеса и да се обърне поглед към това, което се задава.


Да дискутираме заедно:

  • Как работи Таксономията?
  • Кога една бизнес дейност е допустима и кога съответства на Таксономията?
  • Какви са възможностите за финансиране, които дава на бизнеса?
  • Кои са предизвикателствата и пречките, пред които компаниите са изправени във връзка с отчитането им?
  • Има ли последици, ако компанията ви не попада в обхвата на Таксономията?
  • Как протича процесът вътрешно?
  • Какво предстои?

Лектори и Модератори:

Христина Пендичева, член на Съвета на директорите на Българска Фондова Борса, държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерство на финансите от 2011 г. Ангажирана активно в процеса по изготвяне на европейското законодателство в областта на устойчивите финанси. Член на Експертната група по устойчиви финанси към Европейската комисия и председател на Комитета за устойчивост в Българска фондова борса.

Боян Рашев, водещ експерт по устойчиво развитие в България и управляващ партньор в denkstattнай-опитната консултантска компания, която вече 16 години работи по ESG, декарбонизация, управление на околната среда, създаване на корпоративни доклади за устойчивост в България. Боян работи с български и чуждестранни компании от различни индустрии. Професионалната му експертиза е в сферата на устойчивото развитие, управление на околната среда, остойностяване на екосистемни услуги, кръгова икономика, качество на въздуха, климатична адаптация и политики, управление на природните ресурси.

Цвета Тодорова, старши консултант “Устойчиви финанси и ESG докладване“ в denkstatt България. Има богат опит в областта на устойчивите финанси – работи активно с български и международни банки и финансови институции, както за цялостното интегриране на ESG, така и по-тясно в областта на климата и декарбонизацията, поставяне на стратегически цели, отговаряне на изискванията на регулаторната рамка и създаването на устойчиви финансови продукти.


Защо да участвате?

Защото Таксономията на ЕС вече е задължителна за част от докладването и има компании, които вече са отчитали допустимост и/или съответствие с Таксономията – ще разкажем за техния опит, постижения и пречки, с които са се сблъскали. Ще говорим с примери от практиката, реални ситуации и тълкуване отвъд рамките.

Очакваме от Вас да споделите своя опит, трудностите и предизвикателствата, които сте срещнали.


Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация. Местата са ограничени, моля изпратете ни заявките си за участие до 12 февруари 2024 г. на мейл: miglena.dimitrova@bse-sofia.bg

Участниците могат да изпращат предварителни въпроси, които да бъдат дискутирани по време на събитието на имейл ESG@denkstatt.bg


Работна програма

9.30 – 10.00 ч.                                Пристигане на участниците. Регистрация и кафе

10.00 – 10.30 ч.                              Въведение и представяния по темата от лектори/модератори

10.30 – 12.00 ч.                              Споделяне на опит от участниците. Въпроси и дискусия.

Някакви въпроси?

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.