Ние сме бизнес консултанти

по управлението на природния и социален капитал

denkstatt е международна водеща консултантска група в областта на околната среда, устойчивостта, енергията, здравето, безопасността и мобилността с три десетилетия опит.

Ние вярваме, че балансът между трите стълба на устойчивостта е от решаващо значение за бъдещия успех на бизнеса в променящия се свят.

Наш приоритет е правилното съчетаване на икономическото, екологичното и социалното представяне.

Научете повече за групата на denkstatt и нейната история!

Вашият консултант за устойчивост от А до Я

denkstatt разработва и прилага цялостни стратегии и решения:

Цялостни стратегии за намаляване на емисиите, които превръщат опазването на климата в дългосрочни бизнес възможности за компании, правителства и организации по света. Нашият експертен опит обаче стига далеч отвъд декарбонизацията и се простира от докладване по въпросите за корпоративна устойчивост и оценка на жизнения цикъл до кръгова икономика, енергия и управление на биоразнообразието.

Разгледайте нашите теми и услуги

Накратко

Основана през 1993 г. във Виена

170+ експерти

7 офиса в 5 държави

100% отдаденост

Работим с най-добрите от най-добрите

Ние сме не просто свързани с най-важните играчи в бизнеса и неправителствените организации – имамe доверието на бизнеса и сме високоценени от партньорите ни.

Групата на denkstatt консултира клиенти от цял свят. Професионалната мрежа и сътрудничеството с разнообразни партньори отличават нашата компания от другите и увеличават надеждността за постигането на Вашата цел.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

denkstatt & enertec

Demands on supply and safety are changing even faster with the growing complexity of modern society, the economy, and jurisdiction. Efficient and sustainable energy supply, use, and distribution can only be practicable if all the different requirements and future strategic necessities are incorporated. This is denkstatt & enertec GmbH’s competence: We seek to position you and your company so that it is ready to take on future challenges and ambiguities – and therefore present solutions in accordance with your everyday working process. Our services include site-specific energy supply concepts, energy audits (according to EU and federal laws), analysis, evaluation, and development of efficiency measures as well as optimization.

denkstatt & enertec

Изискванията за доставка и безопасност се променят все по-бързо с нарастващата динамика в съвременното общество, икономика и законодателства. Ефективното и устойчиво енергоснабдяване, използване и разпределение може да бъде осъществимо, само ако бъдат приложени всички изисквания и бъдещи стратегически нужди. Това е в компетенцията на denkstatt & enertec GmbH: Ние се стремим да помогнем на Вас и Вашата компания да отговори на предизвикателствата, като Ви предложим решения, съобразени с вашето ежедневие и работен процес. Нашите услуги включват концепции за енергийни доставки, енергийни одити (съгласно европейските стандарти), анализ, оценка и разработване на мерки за ефективност, както и оптимизации.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.