ESG Software & Tools

Вярваме, че днешните предизвикателства се нуждаят от инструменти, които помагат за автоматизиране на административните задачи и Ви дават свободата и възможността да направите компанията си по-устойчива по лесен начин.

Нашите софтуерни решения Ви подпомагат в управлението на ESG

и Ви осигуряват точна информация, когато е необходимо.

Easy!sustain

Вашето скоростно решение за събиране на данни за ESG, отчитане на устойчивостта и мониторинг на резултатите:

Разгледайте нашия инструмент за устойчивост Easy!sustain, който предоставя автоматизирани, но все пак персонализирани решения за управление на данните за ESG.

ESG анализатор

Създаден от групата denkstatt, ESG анализаторът е цялостен инструмент за събиране и оценка на надеждни данни за устойчивост с фокус върху въглеродния отпечатък и физическите климатични рискове. Партнирахме си с „riskine“ – най-добрата австрийска компания за разработка на дигитални консултантски решения във финансовата индустрия – и съвместно разработихме ESG анализаторът, който не само се основава на важни индустриални стандарти, като GHG и PCAF, но и е свързан с най-подходящите бази данни за устойчивост.

Инструментът е проектиран за банки, застрахователи и други организации, нуждаещи се от събиране на първични данни за устойчивост и анализ за портфолио от организации, клиенти и филиали. Въз основа на интелигентен набор от въпроси с много ограничени усилия ESG анализаторът предоставя на банките и застрахователите първични данни за емисиите на CO2e (обхват 1-3), как се отнасят към Таксономията на ЕС, физическите рискове, свързани с климата, както и данни за сравнителен анализ за Вашите клиенти от МСП.

Резултатът са препоръчителни действия за Вашите клиенти и обширен анализ на съществуващите рискове за устойчивостта и финансираните емисии на Вашето портфолио от МСП. Освен това ESG анализаторът предоставя важни данни за необходимата регулаторна отчетност (коефициент на зелени активи, насоки на ЕБО и др.).

Част от вашите ползи:

  • Надеждни данни и анализ за кратко време и малко ресурси
  • За Вашите клиенти: Първи прозрения за размера и причините за техните емисии на CO2e, съчетани с конкретни съвети за действие
  • Данни за управление на портфолиото и регулаторно отчитане

за повече информация

FAQ

Често задавани въпроси за ESG Software

Инструментите за анализ на данни са дигитални решения за управление на данни и улесняване на процесите. Тези софтуерни приложения могат да събират и анализират данни по ефективен начин. По отношение на устойчивостта инструментите за ESG могат да събират данни за резултатите от устойчивото развитие на даден бизнес, да изчисляват въглеродния отпечатък и да помагат за подготовката за докладване на CSR.

Инструментът за анализ на ESG може да Ви помогне да оптимизирате процесите си и да повишите ефективността си, като предоставите общ преглед и подробна информация за Вашите резултати в областта на устойчивото развитие. Той осигурява ефикасно надеждна информация, която след това може да послужи като основа за стратегически решения, мерки и отчитане на устойчивостта.

Отчитането на ESG е публикуването на информация за въздействието на дадена компания върху околната среда, социалната сфера и управлението (ESG), както и за нейните мерки за устойчивост. Отчитането на ESG не само Ви помага да подобрите доверието и репутацията си сред Вашите клиенти и заинтересовани страни, но и се превръща в необходимост за някои компании поради регулаторните изисквания. Нарастващата инерция чрез предстоящите рамки, като например CSRD, затяга необходимостта от привеждане в съответствие с отчитането на резултатите от устойчивото развитие на компанията.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.