Център за съдържание

Искаме да споделим нашия опит

Ние не можем да променим света сами.

Убедени сме, че само чрез споделяне на знания и опит могат да бъдат намерени решения.

Когато се сблъскваме с глобални проблеми, глобалната перспектива е от решаващо значение,

но прилагането на решения трябва да започне на местно ниво.

Ето защо са необходими лидери и инициативи, за да превърнат теорията в практика на различни нива и региони. Искаме да подкрепим това да се случи – като споделяме знанията си и осигуряваме лесен достъп до информация.