Теми и услуги

Вашият универсален консултант по устойчивост

Каквото и да искате да стартирате или подобрите по отношение на устойчивостта във Вашия бизнес – можем да Ви подкрепим!

Нашето портфолио обхваща огромен брой теми. Започва от климата, докладването на устойчивостта и кръговата икономика и стига чак до енергийната ефективност и управлението на биоразнообразието.

Темите, в които можем да Ви подкрепим, могат да се групират, както следва: