Нашите индустрии

Имаме опит в различни аспекти на устойчивото развитие и работим с клиенти в много сектори. Партнираме си с бизнеса, неправителствени организации, местна власт, държавни институции. Работим с малки и големи, популярни и малко известни организации, мултинационални корпорации и локални компании. Но независимо с кого работим, ние винаги се стремим към най-високо качество, приятелска работна среда, както и да бъдем възможно най-гъвкави и креативни за решенията на нашите клиенти.

Производство

Производствената индустрия се задвижва от непрекъснати промени, иновации, регулации и натиск за декарбонизация на икономиката. Въпреки това, по-голямата част от компаниите в производството все още са на ранен етап от прехода си към продукти с ниски въглеродни емисии. Следователно те трябва да положат повече усилия и ресурси, за да подкрепят бизнеса си, а в някои случаи е необходима промяна на бизнес моделите. Освен това инвеститорите все повече търсят възможности за устойчиви инвестиции, като същевременно са предпазливи по отношение на скъпите технологии и машини, които не гарантират ясна и силна възвръщаемост.

За да бъдат печеливши и да станат по-устойчиви, предприятията трябва да започнат промени в дългосрочен план, като вземат предвид ключови аспекти като:

Храни и напитки

За индустрията, свързана с храни и напитки, е характерна силна конкуренция. Производителите непрекъснато трябва да разработват нови решения, продукти или дори бизнес модели, които да отговарят на множество изисквания едновременно. Влияещите фактори обхващат нарастващия информационен поток (напр. прозрачност и проследимост), законодателни разпоредби или изисквания (напр. директивата на ЕС относно пластмасовите продукти за еднократна употреба, политиката на ЕС „От фермата до трапезата“) и екологични проблеми (напр. изменението на климата, проблемите с опаковките, управление на ресурси и отпадъци или потреблението на енергия). Затова следим процесите и актуалните промени по отношение на:

Ритейл

Очакванията и изискванията на потребителите непрестанно се променят. Когато решават къде да пазаруват, те все повече следят за критерии като например:

За да останат конкурентоспособни, търговците на дребно трябва да работят върху своите възможности и гъвкавост, да въведат нови технологии в собствените си магазини, за да подобрят енергийната ефективност и в същото време да персонализират процеса по пазаруването. Тъй като в супермаркетите се случва главната комуникация между веригите и клиентите, видимостта на усилията за устойчивост по веригата на доставки, например условията на труд или въглеродния отпечатък, е от решаващо значение. Ролята на търговците на дребно, които стоят между доставчици и потребители, предоставя възможност за трансформиране на работната среда.

Финансов сектор

Бизнес моделите на финансовите институции са предизвикани от мегатрендове като:

Иновативните и устойчиви продукти в нови области са двигателят на финансовите институции в опит да се разграничат от конкурентите и да привлекат нов капитал. По отношение на устойчивостта тези области включват енергийна ефективност, устойчиво финансиране и климатичен риск.

Чрез управлението на ESG възможностите и рисковете, финансовите институции ще повишат прозрачността, както и репутацията си сред ключови клиенти и заинтересовани страни и ще създадат дългосрочна стойност за своя бизнес. Освен това систематичната оценка на ESG може да укрепи портфолиото от кредитни и инвестиционни дейности на финансовите институции.

Комуникации

Телекомуникациите и мобилните оператори свързват хората по начин, който предотвратява емисиите в други области. В същото време обаче те са отговорни за значителна част от емисиите от парникови газове, както и за използването на ресурси чрез продадените устройства.

Тази индустрия е изправена пред предизвикателството да работи сред най-големите производители на мобилни устройства (Apple, Samsung и др.), да зависи от техните усилия за устойчивост, като същевременно трябва да отговори на очакванията за устойчивост на частни и бизнес клиенти. Установеният бизнес модел на подаряване на мобилни устройства за подновяване на договора на клиента предотвратява подобренията в устойчивостта, така че са необходими цялостни промени в стратегиите за корпоративна устойчивост. Във времена на променливи цени на енергията, инвестициите във възобновяема енергия осигуряват потенциална печалба по отношение на устойчивостта и спестяването на разходи, но изискват внимателно планиране и адаптиране според местния пазар.

Недвижими имоти

Секторът на недвижимите имоти – независимо дали говорим за проектанти, собственици, инвеститори, строителни компании или други – е изправен пред сериозно предизвикателство, както за изграждане на устойчиви нови сгради, така и за декарбонизиране на сградния фонд, тъй като сградите са отговорни за една трета от емисиите на парникови газове. Натискът за разработване на научнообосновани цели и мерки, целящи нулеви емисии, нараства на корпоративно ниво. Силният фокус от страна на регулаторите, наемателите и инвеститорите върху сградите с нулев екологичен отпечатък и ESG изискванията, подтиква компаниите да действат в областта на:

Благодарение на нашия опит с много клиенти в различни сектори,

ние знаем как да се справим със сложността на специфичните изисквания и да Ви подкрепим по най-подходящия начин.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.