Подходът denkstatt

Има много начини – ние ще намерим Вашия.

Предлагаме задълбочени експертни познания, цялостен подход и научнообосновани решения и помагаме да намерите най-доброто за Вашата компания чрез разработване на индивидуални стратегии за Вас.

denkstatt като Ваш доверен съветник

Личната връзка с нашите клиенти е ключът към правилните решения и успешното им приложение. Ние сме повече от консултанти и Вие сте повече от клиенти за нас. Ние сме Вашият стратегически партньор, който помага да постигнете целите си, като разбираме Вашите изисквания и предизвикателства.

Работим ЗАЕДНО – на едно и също ниво.

Сложните проблеми се нуждаят от задълбочен подход

Знаем, че е необходимо бизнесът да разбира екологичните, икономическите и социалните въпроси. Ние търсим различни гледни точки като взимаме предвид всички възможности за Вашия бизнес и отразяваме изискванията, взаимовръзките и интегрираните процеси. Благодарение на нашия богат опит, можем да гарантираме,

че всичко, което е важно за Вас, е взето под внимание.

Работим чрез
научнообосновани методи

Нашите решения и резултати са базирани

на научни факти.

Ние работим с проучвания, емпирично събрани данни и показатели в съответствие с международните стандарти. Сътрудничим си с университети, което подпомага научния ни подход.

Шестте стълба за повишаване на устойчивостта Ви

Намаляване на разходите

Оптимизиране на екологичните и социални въздействия

Повишаване на вътрешния капацитет

Анализ на ключови бизнес рискове

Укрепване на репутацията

Постигане на добро управление

Устойчиво развитие във всеки аспект

Придружаваме компаниите по пътя им към устойчивост – от разработването и актуализирането до оперативното изпълнение и контрол на стратегията. Разбираме нашите клиенти, вземаме предвид специфичните за тях обстоятелства и се захващаме с работата, на какъвто и етап да са от развитието на корпоративната устойчивост.

С поглед в перспектива, ние Ви предлагаме непрекъсната подкрепа по време на процеса чрез:

Нека бъдем Вашият спътник и намерим заедно правилните решения за компанията Ви.

като намерите правилните решения за компанията си.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.