Мобилност и устойчиво градско развитие

Устойчивият транспорт и градското планиране са нещо повече от принос към намаляването на емисиите на парникови газове. Двете формират основата на бъдещите местообитания.

Създайте транспорта и строителството на бъдещето

Открийте пътя към устойчивите градове и решения за интелигентна мобилност

Какво е градско планиране?

Градското планиране се фокусира върху това как да се организират градовете, регионите и градските пространства. Тъй като градското планиране трябва да отговори на различни обстоятелства, предизвикателствата са много: все повече градове се превръщат в топлинни острови поради изменението на климата. Бързата урбанизация и разрастването на градовете също поставят препятствия пред градското и регионалното планиране. Концепциите за умните градове са по-търсени от всякога.

Устойчивото градско развитие трябва да отговори на широк набор от въпроси, свързани с мобилността и логистиката. Те са от съществено значение не само за качеството на живот и атрактивността на даден метрополис, но и за обществото и икономиката. Намаляването на емисиите на парникови газове от строителството и транспорта също е ключов въпрос на устойчивите транспортни решения.

Компаниите играят важна роля в този контекст. Като част от тяхната стратегия за устойчиво развитие и планове за декарбонизация, концепциите за интелигентна мобилност често са основен инструмент за подобряване на резултатите на компанията. Това включва придвижването на служителите, служебните пътувания, транспортирането на стоки и продукти с ниски емисии.

Устойчиви градове, транспорт и логистика

Изискванията към градовете и регионите, транспорта и логистиката се увеличават поради различни фактори. Урбанизацията, демографските промени, променящата се пазарна динамика, изменението на климата, регулациите, дигитализацията и иновациите, трансформират градовете и регионите.

Най-голямото предизвикателство е декарбонизацията на транспортния и строителния сектор, като същевременно се допринесе за по-достъпна, устойчива и здравословна система за мобилност, както и за удобни за живеене, устойчиви и справедливи пространства. Tова предизвикателство е и възможност:

За бизнесите:

Намалете емисиите от транспорта си, като работите със служителите си за по-устойчиво и удобно придвижване до работното място или бизнес пътуване и като прилагате концепции за зелена логистика.

За строителите и собственици на недвижимите имоти:

Интегрирайте устойчивото развитие на проектно и стратегическо ниво, за да управлявате ESG показателите си и климатичните рискове, както и за да се справите с нарастващите изисквания на инвеститорите и регулаторните органи.

За общините:

Трябва да преодолеете многостранните предизвикателства, свързани с подобряване на качеството на живот, адаптиране към променящия се климат, осигуряване на стабилна инфраструктура, и покриване на нуждите на различните заинтересовани страни и стимулиране на икономиката.

Нашите услуги – Вашите ползи:

  • Намаляване на емисиите и разходите за транспорт на служители и стоки
  • Подобряване на здравето, благосъстоянието и удовлетворението на Вашите служители
  • Създаване и поддържане на дълготрайна стойност, както и привличане на инвеститори и наематели чрез по-добри проекти
  • Изграждане на удобни, умни и приобщаващи градове и региони

Нашите услуги за устойчив транспорт и градско планиране

Стремежът за постигане на net zero в транспорта и сградите изисква амбиция, смелост, опит и различни решения. Ние сме тук, за да Ви подкрепим в този преход.

Умни градове и развитие на регионите

Определете бъдещето: Развивайте устойчиви, приобщаващи и удобни за живеене градове и квартали
Интегрирането на устойчивостта на ранен етап от развитието на зелен град или умен регион създава стойност, намалява разходите и повишава качеството на живот. Подкрепяме сектора на недвижимите имоти с концепции за устойчивост и развитие на нови квартали, които се основават на амбициозни качества и цели. Освен това подкрепяме градовете по пътя им към превръщането им в по-устойчиви и подходящи за живеене, съчетавайки технологични решения със социални иновации.
Повече информация

Стратегия за устойчивост за недвижимост

Интегрирайте устойчивостта в стратегията и проектите, работете за Net Zero сгради, управлявайте ESG резултатите и рисковете.
Подкрепяме Ви с надеждни стратегии за устойчивост и климат, познания на изискванията за сертифициране на сгради и таксономия, както и с широк набор от мерки. Това става все по-важно, тъй като строителите, собствениците и инвеститорите в недвижими имоти са изправени пред огромното предизвикателство, наречено net zero. Освен това финансовите пазари и регулаторите изискват амбициозни стратегии и надеждни ESG данни.
Повече информация

Управление на корпоративната мобилност

Намалете емисиите от пътувания на служителите, бизнес пътувания и автомобилите си.
Пътуването на служителите има въздействие върху устойчивостта, здравето и well-being-а. Освен това служебните пътувания често представляват значителна част от въглеродния отпечатък на дадена компания. Нашите услуги за управление на мобилността целят намаляване на разходите и емисиите и по-високо ниво на ангажираност на служителите. Те Ви дават възможност да демонстрирате отдаденост към устойчивата мобилност като подкрепяте обществения транспорт, споделената мобилност, виртуалната мобилност и превозните средства с нулеви емисии.
Повече информация

Зелени сгради и сертификати

Разработвайте по-добри сгради, печелете сертификати и увеличете дългосрочната им стойност.
Съответствието с международнопризнати стандарти помага на инженерите, архитектите и собствениците на сгради да разработват устойчиви сгради, които отговарят на изискванията за екологичност и удобство за ползване. Специалистите от denkstatt предоставят техническа експертиза през различните фази на работата по проектирането на сгради и изпълнението на проектите. Това включва систематично разглеждане на екологичните, икономическите и социално-културните измерения, както и сертифициране на устойчиви сгради и райони по DGNB, LEED и BREEAM.
Повече информация

Устойчива логистика

Намаляване на емисиите и разходите за транспорт на стоки
Транспортът на стоки е отговорен за 40% от транспортните емисии изобщо и е необходимо спешно да се декарбонизира, особено в градовете. Тъй като предприятията са изправени пред променяща се технологична и регулаторна среда с несигурност относно жизнеспособността на решенията, ние работим с публичния и частния сектор по концепции за устойчива логистика за предприятията, градовете и регионите.
Повече информация
С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за мобилността и устойчивите градове

Умният град е модерен метрополис, изграден на базата на технологични и социални иновации, за да постигне високо ниво на благосъстояние на своите жители. Това включва например устойчив градски транспорт или ориентирано към бъдещето градско развитие, структури с широко участие и приобщаване. Научете повече.

Устойчивите градове се характеризират с високо качество на живот. Устойчивостта на един град се характеризира с неговото въздействие в социален, екологичен и икономически план. Градският отпечатък, както и безопасността и перспективите за работа, могат да определят устойчивостта на града. Еко град или Зелен град също са често срещани наименования на съвременни метрополиси, които се стремят към градска устойчивост.

Градското планиране е тясно свързано с изменението на климата. От една страна, много хора в градските райони са засегнати от изменението на климата – например чрез образуването на топлинни острови. Ето защо градовете трябва да предприемат и мерки за адаптация към изменението на климата. От друга страна, градските пространства генерират високи емисии на парникови газове, които трябва да бъдат намалени, за да се смекчи изменението на климата. Градското планиране трябва да реагира и на двете теми.

Устойчивият транспорт може да бъде постигнат чрез достъпни, трайни и полезни системи за мобилност. В допълнение към намаляването на емисии, устойчивият транспорт търси също така достъпни решения за обществото и икономиката.

Устойчивостта на транспорта е важна, тъй като транспортът има огромно въздействие върху околната среда и обществото. Решенията за устойчив транспорт, като например разширената инфраструктура на обществения транспорт, могат да намалят въглеродните емисии, да насърчат икономическия растеж и да допринесат за удовлетвореността и качеството на живот на обществото. Освен това цялостният поглед върху устойчивостта на транспорта е важен за компаниите, които искат да намалят емисиите си, свързани с транспорта.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.