История на успеха

Устойчива логистика: стратегия и пътна карта

Услуга

Индустрия

Reading Time: 2 minutes

Brau Union Österreich (част от Heineken Group) има амбициозни цели за net zero, които засягат и логистичните операции. Следователно са необходими амбициозни мерки за устойчива логистика, за да се намалят емисиите от транспорта до net zero.

Нашето решение

denkstatt заедно със своя партньор Gregori Consulting работи с Brau Union по два стратегически семинара с фокус върху:

  • Идентифициране на целите за устойчивост
  • Анализ на регулаторната, технологичната и пазарната среда
  • Анализ на решенията и най-добрите практики
  • Съвместно създаване на мерки за избягване, пренасочване и подобряване на пътуванията с цел намаляване на транспортните емисии

След това набелязаните мерки бяха приоритизирани и включени в пътна карта за изпълнение. Освен това бяха обсъдени ключови показатели за ефективност и структура за мониторинг, мерките бяха проверени за потенциални субсидии и беше инициирано изпълнението на няколко действия.

Ползи за клиента

Brau Union получи ориентиран към изпълнението експертен принос за движещите сили, най-добрите практики и решенията за устойчива логистика. Вече разполага с цялостна пътна карта с приоритизирани мерки в различни области на действие. Следващите стъпки към осъществяването на най-обещаващите възможности за промяна и подобряване на транспорта бяха започнати още по време на проекта.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.