Докладване

Reading Time: < 1 minute

Според новите ESG регулации, финансовите институции трябва да докладват емисиите в своите портфейли, т.е. на клиенти и свързани лица. Това означава изчисляване на въздействията и пресмятане на рисковете. PCAF вече е разработила стандарт за емисиите свързани с кредитирането и инвестициите, а сега е време и за застраховането. По случай първия стандарт за емисии, свързан със застраховането, се проведе обществена консултация за обратна връзка относно различни варианти за методологията.

Много застрахователи признаха, че е време за отчитане на емисиите от застрахователните дейности. А все повече от тях се присъединяват към Net Zero Insurance Alliance (NZIA), които си сложиха като цел до 2050г. да достигнат нулеви емисии. NZIA пое отговорността да създаде протокол за определяне на цели, който ще бъди публикуван през януари 2023г. Всеки член ще се ангажираха да си постави междинни цели, които ще се публикуват публично, в рамките на 66 месеца от тази дата.

В denkstatt работим с голяма част от банковия сектор и знаем каква ключова роля имат в зеления преход. Подробности за новите изисквания в линка по-долу, но най-добре направо попитайте нас.

Някакви въпроси?

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.