Как да опазим биоразнообразието

Reading Time: 3 minutes

Загубата на биоразнообразие вече не се разглежда само от биолози и природозащитници, но и от света на бизнеса, широката общественост и най-високите етажи на властта. Тъй като глобалната загуба на биоразнообразие продължава с главоломна скорост, вече се говори за шестото масово изчезване.

Тази загуба на биоразнообразие може да има значителни последици за обществото. Непокътнатите екосистеми са основополагащи за важни услуги, които стоят в основата на икономическите дейности – като опрашването или естественото пречистване на водата. През 2020 г. Световният икономически форум изчисли, че над 50% от световния БВП зависи пряко от природата, биоразнообразието и екосистемните услуги.

Опазване на биоразнообразието: COP15 и Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие

Осъзнавайки важността от предотвратяването на загубата на биоразнообразие, световните правителства се събраха на COP15 в Монреал като част от Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие през декември 2022 г. Темата на дискусията беше вземането на решение относно глобалните цели за биоразнообразието – „Парижко споразумение за биоразнообразие“, целящо да защити, възстанови и осигури устойчивостта на световните екосистеми, така че до 2050 г. визията за живот в хармония с природата да бъде изпълнена.

Европейският съюз е главният виновник за това биоразнообразието да бъде начело в политическия дневен ред. Биологичното разнообразие има важно място в Зелена сделка на ЕС, като се признава, че ограничаването на глобалното затопляне до 1,5°C може да бъде постигнато само с помощта на непокътнати екосистеми. В Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие се посочва, че загубата му трябва да бъде спряна до 2030 г., възстановяването трябва да започне през същата година и всички екосистеми в ЕС трябва да бъдат в добро състояние до 2050 г.

За постигането на тези цели, страните от ЕС са длъжни да разширят своите защитени територии и да работят в посока възстановяване на природата. Компаниите също ще трябва да бъдат част от процеса. Това несъмнено ще бъде важно изискване за постигане на такива цели, измествайки действащите корпоративни планове за използване на природата за компенсиране или включване на остатъчни емисии като част от научнообоснованите цели.

Корпоративните изисквания за биоразнообразието като ключови аспекти на Директивата за отчитане на корпоративна устойчивост (CSRD) и Таксономията на ЕС

Изискванията към компаниите, свързани с биоразнообразието, вече са реалност чрез Директивата за докладване на корпоративната устойчивост (CSRD) и Таксономията на ЕС. И двете налагат на компаниите нови задължения за докладване на биоразнообразието. Очаква се тези изисквания да обхващат не само процесите в самите компании, но и техните вериги за стойност.

Те идват в момент, в който Европейският съюз предприема мерки срещу greenwashing-а и настоява за повишена прозрачност по отношение на корпоративната устойчивост като цяло. Очаква се включването на биологичното разнообразие в Таксономията на ЕС да засили инвестициите в дейности, свързани с опазването му. Все още не са публикувани окончателните версии на CSRD и Таксономията на ЕС за биоразнообразието, но споделеното досега показва, че докладването за устойчивост ще става все по-сложно, когато става въпрос за биоразнообразие.

Съвети за компаниите: Как да отговорят на нарастващите изисквания и да подпомогнат биоразнообразието

Корпоративните стандарти като Научнообоснованите цели за природата (SBTN) и Работната група за свързани с природата финансови разкрития (TNFD) също ще заемат централно място, надграждайки успехите на SBTi и TCFD в климатичното пространство. Биологичното разнообразие по дефиниция е специфично за даден обект – такива данни ще бъдат важни, но често са труднодостъпни за компаниите. В този случай denkstatt препоръчва да започнете достатъчно рано със събирането на данни, дори ако окончателните изисквания на CSRD все още не ви засягат пряко.

Нещо повече, корпорациите вече могат да започнат да се запознават с първоначалните изисквания на SBTN и TNFD, като се започне с оценка на въздействието и базова проверка на биоразнообразието. Това е нужно, за да се определи как биоразнообразието се отнася към дейността на компанията, както по отношение на темите, така и по отношение на местоположенията. Определено трябва да се подчертае, че поради спецификите на всеки бизнес, ще бъде трудно да се намерят универсални решения за биоразнообразието. Всяка компания ще трябва да приспособи своите анализи и действия към специфичните си нужди и въздействия.

Някакви въпроси?

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.