История на успеха

Прилагане на EnMS според ISO 50001

Услуга

Индустрия

Reading Time: 2 minutes

Проектът включваше внедряване на система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001 в 9 държави, за да се изпълнят изискванията на директивата на ЕС за енергийна ефективност и нейното въвеждане в националното законодателство. Той започна през 2015 г. и все още продължава, като включва одитиране, обучение, по-нататъшно разработване и усъвършенстване на системата за управление.

Нашето решение

Системата за енергиен мениджмънт беше приложена едновременно в 5 държави през първата година и в 4 през втората. Внедряването се състоя от няколко workshop-а, в които се включиха всички енергийни мениджъри от 9-те държави. В допълнение всеки мениджър получаваше индивидуална подкрепа с прилагането на системата като се вземат предвид определената държава и нейните специфики.

Ползи за клиента

Съответствие с изискванията на законодателството в областта на енергетиката, прилагане на многонационална система за управление, комуникация и обмен на най-добри практики между представителите на отделните държави, постоянно подобрение на енергийната ефективност и системата за управление.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.