История на успеха

Система за управление на околната среда

Услуга

Индустрия

Reading Time: 2 minutes

Porsche Holding Salzburg е най-големият и успешен автомобилен дистрибутор в Европа. През 2019 Porsche, като част от Volkswagen Group, започна да внедрява вътрешна система за управление на околната среда на име Environmental Compliance Management System (ECMS), която е в съответствие с ISO 14001. Централата в Залцбург е отговорна да разпространи Environmental Compliance Management System във всички 27 държави, част от групата, до 2023 г. Голямото предизвикателство беше да се създадат и разпространят процеси, които да подобрят опазването на околната среда в компанията в пазари с различна първоначална подготвеност. Намирането на подходящи решения, които покриват изискванията, за всички държави беше ключово в този проект.

Нашето решение

denkstatt подкрепя Porsche във всички ключови аспекти по време на въвеждането на система за управление. denkstatt предоставя например конкретна подкрепа при изготвянето на анализ на риска за околната среда, установяването на общи екологични стандарти, разработването на комуникация за околната среда в цялата група и прилагането на изискванията за съответствие.

Ползи за клиента

Ключови ползи за Porsche:

  • Намиране на варианти за потенциално намаляване на разходите
  • Постепенно увеличение на екологичния стандарт в компанията чрез определяне на общи стандарти
  • Намаляване на риска от нарушения в съответствието
  • Подобряване на екологичните резултати, например чрез поставяне и прилагане на цели като пълното спиране на фосилните горива до 2040 г.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.