История на успеха

Стратегия за устойчивост за недвижимост

Услуга

Индустрия

Reading Time: < 1 minute

Строителният предприемач на офиси и хотели warímpex се нуждаеше от стратегия за устойчивост за дейността си в областта на недвижимите имоти и по-специално по отношение на вътрешните и външните изисквания, подхода за получаване на сертификати за сгради, стандартите за устойчивост и уникалността на офертите.

Нашето решение

Нашият denkstatt консултантски екип, комбинирайки своите умения в стратегиите и подходите за устойчивост в строителството, разработи стратегия за устойчивост чрез вътрешните и външните изисквания (клиенти и заинтересовани страни). Въз основа на това беше създадена стратегия за сертифициране на устойчиви сгради и бяха разработени специфични качества и стандарти за устойчивост. Те бяха интегрирани в процесите на разработване на проекти и управление на устойчивостта. Също така екипът специално разгледа решения за устойчива енергия като строителните и техническите решения бяха включени в наръчник и приложени към проект за хотел.

Ползи за клиента

Стратегията на клиента определя ясни стандарти за устойчивост и е предназначена за прилагане в проекти за развитие на недвижими имоти, по-специално във връзка с устойчивите енергийни решения. Пазарната позиция на клиента се подсилва чрез ясното дефиниране на уникално предложение за продажба с акцент върху устойчивостта.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.