Умни градове и градско планиране

Умните градове и устойчивите квартали са в основата на едно модерно, здраво и проспериращо общество. Затова проектите за градско развитие и недвижими имоти трябва да се основават на предизвикателствата на утрешния ден.

Умните градове не са утопия, но разчитат на ефективни стратегии

Нашите експерти по устойчивост са тук, за да оценяват и управляват въздействието на градските пространства върху екосистемата и обществото.

Какво е умен град?

Умните градове, наричани още устойчиви градове, са жилищните пространства на бъдещето. Устойчивото градско развитие оптимизира използването на ресурсите, намалява отпадъците и емисиите и създава по-привлекателни за живот и приобщаващи общности. Умните градове се споменават и като една от целите за устойчиво развитие на ООН. Цел за устойчиво развитие номер 11 се отнася до устойчивите градове и общности.

Решенията за умните градове могат да бъдат постигнати чрез редица инициативи. Тъй като нашият екип е тясно специализиран в областта на интелигентната мобилност, иновативните енергийни концепции и решенията за градска устойчивост, ние работим върху най-доброто решение за Вас.

Как градското планиране може да бъде устойчиво?

Интегрирането на устойчивото развитие на ранен етап от развитието на умните градове и квартали създава стойност, намалява разходите и повишава качеството на живот. В тази връзка ние подкрепяме сектора на недвижимите имоти с концепции за нови и устойчиви квартални разработки, които се основават на амбициозни цели.

Подкрепяме също така градовете по пътя им към превръщането им в по-устойчиви, по-издръжливи и по-пригодени за живот със системен подход и цялостни решения, съчетавайки технологиите за умни градове със социални иновации. Това включва разработване, прилагане и мониторинг на стратегии за умен град (или устойчив район или регион) и планове за действие за устойчива енергия и климат (SECAP).

Как градовете извличат полза от това да бъдат по-устойчиви

Постигането на по-голяма устойчивост на градското пространство носи много ползи както за града, така и за неговите жители.

Качеството на живот

се подобрява, тъй като благосъстоянието на жителите зависи от инфраструктурата, обществения транспорт, естествените пространства и други аспекти на един зелен град или устойчив район.

Въздействието върху околната среда

може да бъде сведено до минимум, например чрез намаляване на въглеродния отпечатък или запазване на природните ресурси за по-здравословни и по-устойчиви пространства за живеене.

Икономическите резултати

могат да се подобрят, тъй като устойчивите градове привличат инвестиции, там отварят нови предприятия и се засилва туризмът.

Издръжливостта

по отношение на наводнения, горещи вълни и други последици, дължащи се на изменението на климата, е по-висока в умните градове, тъй като те са проектирани така, че да се справят по-добре с въздействието и да се възстановяват по-бързо.

Управлението на устойчивите градове позволява и насърчава прозрачността, участието и съвместното вземане на решения, което води до по-сплотени и справедливи общности. Същото е възможно и за един устойчив район.

Светът, в който искаме да живеем в бъдеще, се нуждае от действията, които ще положим днес.

Услуги за устойчиво развитие на градовете

Въз основа на нашия опит и цялостен подход, ние предлагаме широка гама от услуги, които Ви помагат да работите за развитието на градското пространство в посока към умен град.

Устойчиво развитие на районите

Работим с предприемачи, собственици и общини в областта на недвижимите имоти, за да интегрираме устойчивостта в развитието на районите още от самото начало въз основа на амбициозни и всеобхватни цели за устойчивост. Това води до редица ползи, като например:

Градска устойчивост и енергийни концепции

Подкрепяме градовете по пътя им към постигане на по-голяма устойчивост със системен подход и цялостни решения. Това включва и разработването, прилагането и мониторинга на стратегии за умни градове, планове за действие за устойчива енергия и климат и други концепции за устойчиви градове, които водят до:

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за Умни градове

Умните градове се планират и развиват по начин, който подобрява качеството на живот на жителите им и работи за увеличаване на устойчивостта. Концепцията за умен град включва интегриране на различни системи и иновации, като например транспорт, енергетика, здравеопазване, обществена безопасност и сгради, с цел по-ефективно управление на активите и ресурсите на града.

Устойчивият град балансира социалните, икономическите и екологичните нужди, за да създаде удобна за живеене и устойчива градска среда. Съществуват много аспекти, които правят един град устойчив. Например, устойчивият град насърчава компактната и ефективна урбанизация, която ограничава разрастването на градовете. Предлагането на подходящ обществен транспорт и пешеходни общности може да бъде също толкова важно, колкото и да изглежда като зелен град с естествени пространства за природа или отдих. Освен екологичните аспекти, важна роля в концепцията за устойчиви градове играе и социалната устойчивост, например безопасността, здравеопазването или равните възможности.

Устойчивият район е географска област в рамките на града, която интегрира устойчиви практики. Тя води до създаване на устойчива и удобна за живеене общност, която предоставя възможности за участие. Целта е да се балансират различните нужди, като същевременно се намаляват отпадъците, опазват ресурсите и се подобрява качеството на живот. Един устойчив район често включва характеристики като устойчиви недвижими имоти, концепции за интелигентна мобилност, ефективни транспортни системи и устойчиви енергийни системи.

Значението на превръщането на градовете в по-устойчиви нараства с ускоряването на урбанизацията, напредването на климатичните промени и необходимостта от опазване на ресурсите. Разрастването на градовете и градските пространства води до увеличаване на потреблението на ресурси и производството на отпадъци. Това натоварва околната среда и биоразнообразието и прави последиците от изменението на климата по-тежки. Чрез прилагането на устойчиви практики в градовете можем да сведем до минимум въздействието върху околната среда, да направим общностите по-привлекателни за живеене и да осигурим по-добър стандарт на живот за настоящите и бъдещите поколения. Следователно съществува голям потенциал за устойчиво планиране и развитие на градовете.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.