Съответствие с Таксономията на ЕС

Таксономията на ЕС определя кои икономически дейности могат да се считат за устойчиви. Тя оказва влияние върху инвестиционните решения и капиталовите потоци, като дава път на екологосъобразни и устойчиви бизнес практики. Мерките за привеждане в съответствие с Таксономията на ЕС стават изключително важни за дружествата и финансовите институции.

Изпълнете изискванията за отчитане и станете по-привлекателни за инвеститорите.

Без значение какво Таксономията на ЕС значи за Вас: Нашият цялостен подход ни позволява да гледаме на ESG, CSRD и Таксономията на ЕС като едно цяло.

Какво е Таксономията на ЕС?

Регламентът за таксономията е система за екологичната устойчивост на дейностите на дружествата. Тя определя устойчивите дейности по това дали имат значителен принос за постигането на екологичните цели на Европейският съюз. Ето защо Таксономията на ЕС е тясно свързана със Зелената сделка.

Критериите на Таксономията накратко

Таксономията на ЕС задължава дружествата и финансовите институции да оповестяват релевантна за нея информация, като например оборот и инвестиции. В нея са определени 6 екологични цели, които се използват за оценка.

Смекчаване на изменението на климата

Адаптация към изменението на климата

Устойчиво ползване и опазване на водните и морските ресурси

Преминаване към кръгова икономика

Предотвратяване и контрол на замърсяването

Опазване и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите

Защо бизнесите трябва да се интересуват от Регламента за Таксономията

Има няколко причини, поради които Регламентът за Таксономията може да е от значение за вас. От една страна, Таксономията на ЕС подпомага пазарните участници при вземането на устойчиви инвестиционни решения. Освен това тя въвежда общ език за устойчивите дейности. За пазарните участници е важно да овладеят този език, за да реализират потенциала си на финансовия пазар. От друга страна, предприятията, които понастоящем попадат в обхвата на Директивата за нефинансовата отчетност ( NFRD ), трябва да предоставят информация за това до каква степен техните икономически дейности са в съответствие с Таксономията на ЕС като част от техните доклади за устойчивост. В бъдеще всички компании в обхвата на CSRD трябва да включват тази информация в своите доклади за устойчивост.

Зеленото развитие се отплаща – колкото по-рано започнете, толкова по-добре

Нашите услуги

Помагаме Ви да изпълните регулаторните изисквания на Таксономията на ЕС и предлагаме допълнителна подкрепа за положителното Ви въздействие. В процеса на работа посочваме възможностите пред Вашето управление на устойчивостта, с цел да направим бизнес дейностите Ви по-устойчиви. Например действия в областта на климата или други теми, свързани с ESG (екологични, социални и управленски).

Пълна подкрепа в работата с Таксономията на ЕС

Подкрепяме Ви по всички въпроси и стъпки за изготвяне на доклад в съответствие с Таксономията на ЕС. Той обхваща създаването, обширен анализ на дейностите и техническа проверка на критериите. Това включва и събиране на данни и изчисляване на ключови показатели за ефективност, както и документиране на процеса и докладване.

How companies can align with the EU Taxonomy: denkstatt provides support in meeting ESG criteria
denkstatt's approach to EU Taxonomy alignment

Модулни услуги по таксономията са

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за Таксономията на ЕС

Пазарът на зелени инвестиции е много динамичен и се разраства бързо. Поради това компаниите, които не вземат предвид привеждането в съответствие с Таксономията в своите дейности, може да се окажат по-малко интересни за инвеститорите и банките. Освен това все повече стават дружествата, които са задължени да докладват в съответствие с Таксономията на ЕС.

Винаги се стремим да създадем цялостна картина на отчетите и затова работим за доклади, които демонстрират последователност в отчитането на устойчивостта.

Освен очевидното трудоемко създаване на технически доказателства, отчитането по Таксономията може да се разглежда и като фактор, стимулиращ усилията. Това е така, защото Таксономията на ЕС често изисква специфичен анализ и разбивки на сметките. Като цяло участието на няколко отдела изисква съгласуване, което отнема много време. Ето защо много компании търсят подходящ партньор, който да осигури оптимална подкрепа в процеса.

Не. Всички дружества, попадащи в обхвата на отчитане, трябва да докладват в съответствие с Таксономията на ЕС. Дори и дейностите, които не генерират оборот трябва да бъдат докладвани. Това се отнася например за недвижимите имоти и автопарковете.

Процесът на докладване по Таксономията на ЕС включва няколко сложни задачи. Подходите за автоматизация трябва да паснат и отговарят на съществуващите процеси и структурата на компанията Ви. Въз основа на нашия богат опит в областта на отчитането на устойчивостта ние Ви подкрепяме в намирането на подходящото решение за автоматизация или дигитализация за Вашата компания.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.