Управление на съответствието със законодателството

Управлението на съответствието със законодателството помага на компанията да оперира съобразно действащата нормативна уредба. За тази цел е добре да се организират с помощта на системи за управление и ясно дефинирани процеси.

Управлението на съответствието със законодателството е необходимо като доказателство

Правилното прилагане на системите за управление предполага спазване на разнообразни законови и регулаторни изисквания. Помагаме Ви да бъдете сигурни от правна гледна точка и да се справите ефективно с изискванията на EMAS, ISO 14001, ISO 45001 или ISO 50001.

Какво е съответствие със зконодателството?

Съответствието със законодателството представлява спазването на приложимото за бизнеса законодателство и политики. Изискванията за съответствие могат да варират в зависимост от отрасъла, в който компанията оперира. Управлението на съответствието със законодателствотовключва и политики като комплексна проверка, изисквания за докладване или правилно управление на риска. Поради тази причина съответствието със законодателството може да се превърне в сложна материя и да има правни последици, в случай че задълженията не се изпълняват.

Как бизнесът Ви да постигне съответствие с регулациите?

Постигането на съответствие с регулациите с denkstatt включва различни задачи и стъпки. За да извлечем максимума от системите за управление и да укрепим политиката Ви за съответствие, работим в тясно сътрудничество с EHS ръководството Ви. Следните мерки се доказаха като успешни за осигуряване на съответствие с нормативните изисквания:

Правни рискове при неспазване на изискванията

Правен риск от несъответствие съществува във финансовата терминология.

В допълнение към увреждането на репутацията Ви и намаляване на възможностите, неспазването на изискванията може да доведе до налагането на високи глоби и санкции, както и до скъпоструващи съдебни дела. Опитът ни показва, че използването на потенциала и произтичащите ползи от спазване на законодателството са сериозна мотивация за управление на компанията по законосъобразен начин.

Нашите услуги

Ние в denkstatt предлагаме персонализирани решения за съответствие с регулаторните изисквания в следните видове законодателство:

Екологично законодателство

Енергийно законодателство

Законoдателство за защита на служителите

Правна актуализация на всеки три месеца

Ние предлагаме решения, за да се актуализирате спрямо промените в съответното законодателство. Нашият партньор, denxpert LEGAL by denxpert, се фокусира върху най-важното – удобство и лекота за възприемане от потребителя. Нужно е минимално време за проследяване и оценка на правните изисквания.

Одити за съответствие с регулаторните изисквания

Мониторинг на законодателството

Превенция срещу greenwashing

Нашата услуга за проследяване на нормативната уредба показва предварително предстоящото развитие на европейско и национално равнище. От спазването на екологичните изисквания до здравето и безопасността на работното място: Нашата услуга Ви дава възможност да коригирате корпоративната си стратегия и да предвидите бъдещото развитие на пазара.

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за Съответствие със законодателството и регулациите

Управлението на съответствието със законодателството се отнася за правните изисквания, като например закони и разпоредби. Управлението на съответствието със законодателството отговаря за привеждането на вътрешните условия, като например процеси и методи на работа, в съответствие със законовите изисквания, които са от значение за Вашия бизнес.

За да спазите регулаторните изисквания, Ви препоръчваме да установите ясни процеси и отговорности в компанията. Живеем във времена на постоянни промени и нарастващи задължения за компаниите. Ето защо много клиенти разчитат на нашите услуги като поддържан от база данни правен регистър или правно наблюдение от страна на нашия правен екип.

Със софтуера denxpert LEGAL започвате пътя си към съответствието с регулациите. Софтуерът за съответствие Ви дава възможност да преглеждате и актуализирате правното съдържание за EHS. denxpert LEGAL basic е идеалният избор, за да управлявате законовите си задължения или да се подготвите за одит. denxpert LEGAL advanced отива една стъпка напред и Ви позволява да създадете разрешителни. Свържете се с нас за 30-минутна безплатна консултация.

Нашият екип от правни експерти проучва за нови и променени законодателни актове на месечна база. От 4 до 6 седмици след всяко тримесечие публикуваме правните промени за тримесечието в denxpert LEGAL, правим предварителна оценка на значението им за Вашата компания и по желание изпращаме и бюлетин, който съдържа всички промени в един документ. Към пакета от услуги могат да бъдат добавени годишен workshop и helpdesk.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.