История на успеха

Управление на корпоративната мобилност

Услуга

Индустрия

Reading Time: 2 minutes

Austria Wirtschaftsservice (aws) искаше да разгледа темата за устойчивата мобилност, да придобие представа за въздействието на пътуванията на служителите върху околната среда и да насърчи устойчивото поведение на своите служители (при пътуване до работа и бизнес пътувания) и клиенти чрез инфраструктурни и комуникационни мерки.

Нашето решение

Нашите експерти направиха преглед на съществуващите данни и политики за мобилност, проведоха проучване за мобилността на служителите (с висок процент на отговорилите – над >60%) и изчислиха емисиите, причинени от пътуванията на служителите до работното място и служебните пътувания. Въз основа на този изчерпателен анализ и най-добрите практики за мерки, ние създадохме пътна карта за изпълнение с приоритети:

  • Насърчаване използването на обществения транспорт
  • Насърчаване на активната мобилност, по-специално на колоезденето
  • Осигуряване на възможност за устойчиво бизнес пътуване
  • Подобряване на комуникацията и повишаване на осведомеността

Концепцията/пътната карта за мобилност беше създадена за бъдещо ползване от мениджъра и екипа по мобилност на aws и също така беше представена на ръководството и персонала.

Ползи за клиента

aws получи задълбочен поглед върху поведението на служителите при пътуване, екологичният ефект от него и възможностите за по-устойчива корпоративна мобилност. Беше разработена цялостна, съобразена с нуждите концепция за мобилност, която ще бъде приложена от aws.

Освен това беше повишена осведомеността на служителите относно устойчивата мобилност, персоналът беше ангажиран по-специално чрез проучване на мобилността на служителите и беше създаден вътрешен екип за мобилност, който съпътства целия процес и насърчава прилагането на разработените мерки.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.