История на успеха

Доклад за устойчивост за напреднали

Услуга

Индустрия

Reading Time: 2 minutes

Vöslauer Mineralwasser е клиент на denkstatt от 2007 година. Първият ни общ проект имаше за цел да повиши осведомеността за устойчивото развитие в компанията и да определи съответните цели и мерки. Целта беше да се увеличи устойчивостта в компанията и да се създадат съответните процеси. С началото на активното прилагане на устойчивото развитие в компанията възникна необходимостта да се покажат подобренията и на заинтересованите страни.

Нашето решение

Нуждата да се комуникира устойчивото развитие извън пределите на компанията е причината нашите консултанти да подкрепят създаването на първи доклад за устойчивост. През годините продължавахме да разработваме доклада за устойчивост. В допълнение към разширяването на набора от ключови индикатори за ефективност и планове за действие, осигурявахме и съответствие с международно признатите стандарти GRI и отговаряхме на Целите за устойчиво развитие. Към 2018 г. клиентът беше подкрепен в разработването на модели, позволяващи изчисляването на продуктовия въглероден отпечатък и корпоративния въглероден отпечатък, както и в анализа на пропуските по отношение на ISO 14001.

Ползи за клиента

Днес Vöslauer са известни със своя доклад за устойчивост, който беше награден през 2022. Клиентът разполага с процеси, които осигуряват систематично управление на устойчивостта, която е ключов стратегически елемент във всички дейности на компанията и се извършва външно от служители.

Някакви въпроси?

Скорошни успешни примери

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.