Проект за разкриване на въглеродни емисии (CDP)

CDP е признат формат за оповестяване на информация, използващ стандартизирани въпросници и съответна прозрачна методология за оценка на корпоративните въздействия върху околната среда. Докладването по CDP Ви помага да оповестявате съответните данни за въздействието, свързано с изменението на климата, сигурността на водите и горите. Въпросниците позволяват на Вашата компания да определи бъдещи подобрения по отношение на корпоративното управление на климата.

Направете следващата стъпка към прозрачността и надеждността

Открийте и намалете Вашия отпечатък. CDP е ключът.

Какво е CDP?

CDP, известен в миналото като Carbon Disclosure Project, е неправителствена организация, инициирана от инвеститори, която ежегодно събира от компаниите данни и информация, свързани с климата и околната среда. CDP има за цел да допринесе положително за опазването на околната среда, като помага на компаниите да събират данни и да намаляват своето въздействие върху околната среда. Следователно рамката на CDP може да бъде мощен инструмент за Вашето корпоративно управление и докладване на устойчивостта.

За какво ни е CDP оценката?

CDP оценката предоставя на компаниите и техните заинтересовани страни информация за екологичните им резултати. CDP оценката показва стратегиите, управлението и процесите, които се прилагат за намаляване на корпоративното въздействие върху изменението на климата, обезлесяването и сигурността на водите. В допълнение към годишния обзор, CDP оценките показват представянето и развитието на дадена компания във времето и я правят сравнима, за да се оцени напредъкът.

Ползи от докладването по CDP

С оповестяването на данни по CDP Вашата компания се възползва от:

 • Разкриването на рискове и възможности, свързани с климата
 • Проактивна подготовка за регулации и законодателство, ориентирано към климата
 • Проследяване на напредъка Ви по отношение на стратегията и мерките за устойчиво развитие
 • Сравнителен анализ на дейността Ви с други компании
 • Добре позната рамка, която е в съответствие с ISSB, ESRS, TNFD, TCFD, GRI, Таксономията на ЕС и други рамки за докладване на ESG
 • Повишаване на привлекателността за Вашите настоящи и бъдещи инвеститори
 • Подобряване на Вашата репутация

Услуги по докладване по CDP

Започнете да се справяте с предизвикателствата в областта на устойчивостта и климата по структуриран и цялостен начин. Нашите експерти с удоволствие ще Ви подкрепят в прилагането на програмите на CDP – Климатични промени, Вода, Гори и Верига на доставките.

Ние покриваме следните теми:

В случай че компанията Ви участва и в други рейтинги, например RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment или ISS ESG, ще се радваме да Ви подкрепим в реализирането им, за да осигурим ефективно подаване на въпросниците.

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за CDP?

Докладването по CDP се отнася до значителни въздействия върху околната среда. Това включва теми като изменението на климата, обезлесяването и сигурността на водните ресурси. CDP е глобална система за оповестяване на информация за околната среда и следователно е високо призната форма за отчитане на околната среда.

CDP цели да направи измерими въздействията върху околната среда и да допринесе за промяна. Въздействията върху околната среда на компаниите ги изправя пред големи предизвикателствата. Регулаторните изисквания стават все по-строги, а нуждите от прозрачност също се увеличават. CDP подпомага дружествата не само в систематичното измерване на тяхното въздействие върху околната среда, но и в информирането за него.

Оповестяването чрез CDP носи много ползи. Методологията на CDP е не само призната, но и съвместима с други рамки и стандарти за устойчивост. Като опитни експерти в областта на устойчивото развитие, гледаме на CDP като на важна част от цялостната картина, която подкрепя усилията Ви за устойчивост. За тази цел достоверните данни са основата, която можете да съберете чрез метода CDP.

 • Февруари/март: Обновените CDP въпросници се публикуват и компаниите се информират дали са поканени да участват.
 • април: онлайн системата за отговори (ORS) отваря. Компаниите могат да започнат да отговарят на въпроси. Компаниите могат да започнат да отговарят на въпроси.
 • Края на юли: срок за подаване на въпросниците.
 • Края на годината: Вашият CDP рейтинг е публикуван.

Има три начина, по които да се включите в CDP:

  1. Покана за участие от инвеститори (само за регистрирани дружества)
  2. Покана от клиенти чрез програми за ангажиране на доставчиците или други инициативи на индустрията
  3. Доброволно участие без покана

Конкретната информация, която трябва да споделите, зависи от въпросника. CDP има три корпоративни въпросника: за изменението на климата, горите и сигурността на водите. Можете да докладвате информация като участвате в едно, две или и в трите полета. Като цяло, изискваната информация обхваща управление и политика, управление на рисковете и възможностите, екологични цели и стратегия, както и анализ на сценариите.

Въпросникът е структуриран по модулен начин, който позволява на компаниите да избират начини за споделяне в зависимост от текущото им корпоративно управление на климата. Нашите експерти Ви подкрепят в намирането на икономически ефективен и прагматичен подход, който да отразява настоящата ситуация.

По този начин попълването на въпросника Ви позволява да установите пропуските във Вашето управление на климата и околната среда. След подаването на въпросника ние съветваме компаниите да го анализират и да определят приоритетни теми и практики, които да бъдат приложени в краткосрочен и дългосрочен план, за да подобряват непрекъснато резултатите си.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.